За нас

Преподаватели

Мениджмънт на Второ СУ „Н.Й.Вапцаров”

 

Директор: Елка Илчева

ЗДУД: Марияна Бориславова 

ЗДАСД: Полина Пламенова


Гл. счетоводител: Нели Табакова

Педагогически съветник: Ивелина  Тодорова

Библиотекар: Мая Костова

 

Учители: 37

Помощен персонал: 9

Ученици: 436

 

 

Учители

Параскева Анастасова

начален учител -гл.учител

Иванка Георгиева

начален учител 

Стефка Михайлова

начален учител

Мариета Димитрова

начален учител

Камелия Първанова

начален учител 

Нина  Которова

начален учител

Заряна Веселинова

начален учител

Теменужка Цветкова

начален учител

Дамянка Гаврилова

начален учител и учител по анлийски език

Цветелина Цветанова

учител по музика

Анжелика Милева

учител по български език и литература

Адриана Каменова

учител по български език и литература

Николай Стефанов

учител по български език и литература

Петя Петрова

учител по английски език

Гергана Георгиева

учител по английски език

Татяна Вълкова

учител по математика

Диана Димитрова 

учител по математика

Диана Димитрова

учител по информационни технологии

Красимира Александрова учител по информационни технологии и ДТИ

Севделин Иванов

учител по история и цивилизация

Николай Стефанов

учител по история и цивилизация

Десислава Аврамова

учител по география и икономика

Марияна Ангелова

учител по биология и здравно образование

Елка Илчева

учител по химия и опазване на околната среда

Валя Кирилова

учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

Георги Георгиев

учител по физическо възпитание и спорт

Велина Рангелова учител по физическо възпитание и спорт
Малена Иванова учител по изобразително изкуство
Мая Спасова начален учител, ЦДО
Александрина  Димитрова начален учител, ЦДО
Маргарита Маркова  начален учител,ЦДО
Венка Младенова начален учител, ЦДО
Благовест Тонев начален учител, ЦДО
Илина Пламенова начален учител, ЦДО
Невена Димитрова учител, ЦДО
Камен Найденов учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия