За нас

Преподаватели

Мениджмънт на Второ СУ „Н.Й.Вапцаров”

 

Директор: 

      Елка Цветанова Станева- Ангелова

 
ЗДУД:  - Марияна Бориславова  
ЗДАСД: Полина Пламенова  
Гл. счетоводител: Нели Табакова  
Педагогически съветник: Ивелина Тодорова  
Библиотекар: Мая Костова  

 

Учители: 37

Помощен персонал: 7

Ученици: 454

 

 

Учители

Параскева Анастасова

Начален учител -Гл.учител

Цветелина Георгиева

Начален учител 

Петя Маринова

Начален учител

Мая Спасова

Начален учител

Мариета Димитрова

Начален учител

Цветелина Миткова Атанасова

Начален учител 

Нина Которова

Начален учител

Заряна Веселинова

Начален учител

Теменужка Цветкова

Начален учител

Дамянка Гаврилова

 Начален учител и учител по английски език. 

Цветелина Цветанова

Учител по музика

Малена Иванова

Учител по изобразително изкуство

Анжелика Милева

Учител на български език и литература

Адриана Каменова

Учител на български език и литература

Николай Стефанов

Учител на български език и литература

Марияна Бориславова

Учител по български език и литература

Петя Петрова

Учител по английски език

Полина Петрова

Учител по английски език

Диана  Йорданова

Учител по математика

Цветелина Петрова

Учител по математика 

Красимира Александрова Учител по информационни технологии,компютърно моделиране и ДТИ

Севделин Иванов

Учител по история и цивилизация

Николай Стефанов

Учител по история и цивилизация

Илия  Илиев

Учител по география и икономика

Гергана Спасова

Учител по биология и здравно образование

Валя Кирилова

Учител по химия и опазване нa околната среда

и физика и астрономия

Георги Георгиев

Учител по физическо възпитание и спорт

Велина Рангелова

 Учител по физическо възпитание и спорт

Яни  Янчев

Учител по икономически дисциплини

Захари Христов

Учител по професионални предмети за професия

"Хлебар- сладкар"

Димитрана Трендова

Ресурсен учител

Стефка Тодорова

Ресурсен учител

Димитрана Захариева

Учител по професионални предмети за професия

"Готвач"

Стефка Михайлова Начален учител, ЦДО
Благовест Тонев Начален учител, ЦДО
Теодор Асенов Начален учител, ЦДО
Илияна Найденова Начален учител,ЦДО
Бистра Борисова Начален учител,ЦДО
Камелия Георгиева Начален учител, ЦДО
Галя  Иванова Начален учител,ЦДО
Даниела Димитрова Начален учител,ЦДО
Десислава Иванова Начален учител,ЦДО
Анелия Филипова Учител по ФВС, ЦДО