За нас

Преподаватели

Мениджмънт на Второ СОУ „Н.Й.Вапцаров”

 

Директор: Елка Илчева

ПД УД: Надежда Александрова


Гл. счетоводител: Нели Табакова

Педагогически съветник: Даниела Иванова

Библиотекар: Мая Костова

Секретар–касиер: Лилия Трендафилова

Технически сътрудник: Полина Пламенова

Учители: 42

Помощен персонал: 12

Ученици: 462

 

 

Учители

Параскева Анастасова

начален учител -гл.учител

Иванка Георгиева

начален учител 

Стефка Михайлова

начален учител

Мариета Димитрова

начален учител

Камелия Първанова

начален учител и учител по анлийски език

Фиданка Борисова

начален учител

Заряна Веселинова

начален учител

Теменужка Цветкова

начален учител

Дамянка Гаврилова

начален учител и учител по анлийски език

Цветелина Цветанова

учител по музика

Анжелика Милева

учител по български език и литература

Наталия Стефанова

учител по български език и литература

Стефан Стефанов

учител по български език и литература

Петя Петрова

учител по английски език

Татяна Вълкова

учител по математика

Милена Димитрова

учител по математика

Цветанка Борисова

учител по математика

Надежда Алексанрова

учител по информационни технологии

Красимира Александрова учител по информационни технологии и ДТИ

Петко Джоков

учител по история и цивилизация

Николай Стефанов

учител по история и цивилизация

Десислава Аврамова

учител по география и икономика

Марияна Ангелова

учител по биология и здравно образование

Елка Илчева

учител по химия и опазване на околната среда

Валя Кирилова

учител по химия и опазване на околната среда и физика и астрономия

Георги Георгиев

учител по физическо възпитание и спорт

Теменуга Палова учител по биология
Малена Иванова учител по изобразително изкуство
Мая Спасова начален учител, възпитател
Петя Борисова начален учител, възпитател
Нина Которова начален учител и учител по немски език, възпитател
Боряна Ангелова начален учител, възпитател
Стефка Михайлова начален учител, възпитател
Николинка Ангелова начален учител, възпитател
Елена Димитрова учител, възпитател
Мариана Филипова учител по български език и литература, възпитател