За нас

Преподаватели

Мениджмънт на Второ СУ „Н.Й.Вапцаров”

 

Директор: Марияна Бориславова Работи във Второ СУ "Никола Вапцаров" от септември 2017г.
Завършила Шуменски университет  "Епископ Константин Преславски"-специалност български език и литература и история.
Учител с дългогодишен опит, за когото работата не е професия, а призвание, защото всеки ден в училище е неповторим..
ЗДУД:  -   -  
ЗДАСД: Полина Пламенова  
Гл. счетоводител: Нели Табакова  
Педагогически съветник: Ивелина Тодорова  
Библиотекар: Мая Костова  

 

Учители: 37

Помощен персонал: 7

Ученици: 454

 

 

Учители

Параскева Анастасова

Начален учител -Гл.учител, класен ръководител на 2а клас. Завършила ВПИ- Благоевград. Притежава 2-па ПКС. Номинирана за учител на годината във Второ СУ. Удостоена с отличието "Неофит Рилски". Работи във Второ СУ от септември 1985 година.

Иванка Георгиева

начален учител 

Петя Маринова

Начален учител, класен ръководител на II в клас. Завършила в Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" Колеж - гр. Добрич, магистър със специалност Предучилищна и начална училищна педагогика. Работи във Второ СУ " Н. Й Вапцаров" - Монтана от септември 2017 г.

Стефка Михайлова

Начален учител,класен ръководител на IIIб клас.

Завършила в ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, специалност начална училищна педагогика. Във Второ СУ " Н. Й Вапцаров" - Монтана  работи от 1983 г. 
Мариета Димитрова

Начален учител, класен ръководител на III а клас.

Завършила  ЮЗУ "Неофит Рилски"- Благоевград, специалност начална училищна педагогика. Има II ПКС. Във Второ СУ " Н. Й Вапцаров"- Монтана  работи от 1994 г. 
Камелия Първанова

начален учител 

Нина Которова

начален учител

Заряна Веселинова

начален учител

Теменужка Цветкова

начален учител

Дамянка Гаврилова

 Начален учител и учител по английски език. 

Учител с дългогодишен преподавателски опит.Работи предимно с ученици от начален етап. Обича работата си. Умее да създава в клас атмосфера на обич, доверие и уважение към учениците. Стреми се да открива силните им страни и ги стимулира да учат езика, като насърчава тяхната инициативност.

Цветелина Цветанова

учител по музика

Анжелика Милева

учител на български език и литература

Адриана Каменова

Учител на български език и литература, класен ръководител на 11а клас. Завършила ЮЗУ "Неофит Рилски" със специалности: "Българска филология" и "Журналистика". Работи във Второ СУ от 2013г., предимно в гимназиален етап. 

Николай Стефанов

учител на български език и литература

Марияна Бориславова

учител по български език и литература

Петя Петрова

учител по английски език

Татяна Вълкова

учител по математика

Диана Димитрова 

учител по математика и информационни технологии

Красимира Александрова Учител по информационни технологии и ДТИ, класен ръководител на 5б клас. Завършила ВТУ „Ангел Кънчев” –гр. Русе- машинен инженер и Тракийски университет, гр. Стара Загора- учител ИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград- учител по техника и технологии. Създава емоционална и творческа среда за развитие на образователно- техничните умения на учениците.

Севделин Иванов

учител по история и цивилизация

Николай Стефанов

учител по история и цивилизация

Десислава Аврамова

учител по география и икономика

Марияна Ангелова

учител по биология и здравно образование

Валя Кирилова

учител по химия и опазване на този понеделник и физика и астрономия

Георги Георгиев

учител по физическо възпитание и спорт

Велина Рангелова

 Учител по физическо възпитание и спорт, класен ръководител на 12а клас. Завършила Национална спортна академия "Васил Левски", гр. София. Специалности: учител по ФВС, треньор по ски, спортна анимация в туризма

Малена Иванова учител по изобразително изкуство
Мая Спасова начален учител, ЦДО
Благовест Тонев начален учител, ЦДО
Теодор Асенов начален учител, ЦДО
Илияна Найденова начален учител,ЦДО
Бистра Борисова начален учител,ЦДО
Камелия Георгиева начален учител, ЦДО
Цветелина Миткова начален учител,ЦДО
Анелия Филипова учител по ФВС, ЦДО