За нас

История на училището

 

 

Л Е Т О П И С
на Второ СОУ ”Н. Й. Вапцаров” – град Монтана
1959 – 2009

1959 год:
- С решение №29 на ОНС – Михайловград - се създава  Второ училище;

1968 год:
- Във Второ училище започва обучение  на  децата  от ОУ “Васил Левски” - село Живовци;

1970 год.:
- Училището се премества в новата сграда, в която сме и до днес;

1973 год.:
- Училището става базово на МНП; Построен е паметникът, изработено е знаме, провежда се конкурс за училищен химн ,,Вапцаровски марш’’;

1976 год.:
- Училището получава званието “Образцово”;

1980 год.:
- Училището става ЕСПУ (единно средно политехническо училище);

1981 год.:
Построен е нов учебен корпус (малката сграда);

1984 год.:
- Честват се 25 години от създаването на училището. Присъден е орден „Кирил и Методий”- III степен. Създадена е музейна сбирка, изработена е значка, издава се вестник „Вапцаровски лист”;

1986 год.:
- Открит е IX клас с предпрофесионална подготовка “Икономика и туризъм”;

1990 год.:
- Училището е преобразувано в СОУ (средно общообразователно училище);

1995 год.:
- Обявено е за Училище, утвърждаващо здраве;

1999 год.:
- Училището празнува 40 години от създаването си. Издава се вестник”Вапцаровска вяра”;

2000 год.:
- Създадена е компютърна зала с дарения от Училищното настоятелство;

2002 год.:
- Започва обучение на децата от закритите училища в село Винище и село Благово;
- Завоювано е второ място на Национално състезание по гражданска защита;

2003 год.:
- Утвърден е “Технологичен  профил – информационни технологии” с прием след 8 клас, с 4-годишен срок на обучение;

2004 год.:
- Училището празнува 45 години от създаването си. Издава се вестник ”Вапцаровска вяра”;
- Училището е газифицирано;

2005 год.:
- Открити са два нови компютърни кабинета по проект  ,, i  -клас’’ ;
- Реализирани проекти: “Ред и сигурност в училище”, “Пожарообезопасяване на училищната сграда”;

2006 год.:
- Реализирани проекти: ”Енергийна ефективност”; ”За чиста околна среда”; ”Спорт за всички”; “Българските библиотеки”
- 27 март -  създаване на училищен клуб “Съхрани българското”;
- 3 май – среща  със скулптора на паметника на Вапцаров – Димитър Ганчев;
- 9 май – провеждане на Ден на ученическото самоуправление
- Прием на  деца 5 – 8 клас от основно училище в село Стубел;

2007 год.:
- Реализирани  проекти: “Обновяване на учебно-техническото оборудване”;”Библиотеката – източник на знания”, “Спорт и здраве”;
- Участие в работната среща с министъра на образованието Даниел Вълчев, в Националния литературен конкурс ,,Какво ми дава книгата?’’ и в инициативите “Първата европейска година за България”, “2007 - година на равните възможности”, Международен ден на толерантността;
- Връчване на наградата ,,Учител на годината’’

2008год.:
- Участие в Националната конференция “Училището  - желана територия за ученика”;
- Училищна конференция ”100 години независимост на България”
- Спектакъл ,,България през вековете’’, посветен на 130 години от Освобождението
- Конкурс ,,Танцувай с мен’’, посветен на Деня на обединена Европа - 9 май;
- Участие в Националната ученическа викторина ,,Да запазим децата на пътя’’;
- Издава се вестник ,,Второ прес’’;

2009 год.:
- Училището  е обявено за Средищно общообразователно училище с ПМС №84/ 2009г.;
- Защитени проекти:
Работа с доброволец от Корпуса на мира  на САЩ в България;
„Училище на две скорости. Без звънец’’;
„Ученически униформи, знаме и лого на училището”;
„Изгряват спортни звезди”
- Сформира се мажоретен състав;
- Международен сертификат за участие в инициативата „Идеите движат Европа”;
- Зелено училище в комплекс,,Съхрани българското’’ – Елдород, Севлиево;
- Участие в Националната конференция,,Училището-желана територия на ученика’’;
- Двоен юбилей: 50 години от създаване на училището и 100 години от рождението на Никола Вапцаров;

 

 

 

РЪКОВОДСТВО НА УЧИЛИЩЕТО ОТ ОСНОВАВАНЕТО

Елка Илчева

директор от 1998 до 2019 год.

Цветана Кръстева

директор

от 1988 до 1998 год.

Клавдия Кънчева

директор

от 1982 до 1988 год.

Петър Попов

директор

от 1976 до 1982 год.

Борис Грънчаров

директор

от 1969 до 1976 год.

Крум Алексиев

директор

от 1968 до 1969 год.

Иван Стефанов

директор

от 1966 до 1967 год.

Илия Младенов

директор

от 1959 до 1966 год.