Дейности

Бюджет и отчети

Бюджет 2019г.

Протокол за предложения на бюджет 2019г.

Отчет първо тримесечие

Протокол за предварително тримесечие;

Писмо до Обществен съвет;

Шестмесечен отчет 2019г.  ( Изтегли );

Протокол от общо събрание за  шестмесечие 2019г.;

Деветмесечен отчет 2019г.;

Протокол от общо събрание за деветмесечие 2019г.;

Отчет 31 декември 2019г.- изтегли тук;

Отчет на бюджет 2019г.- виж тук;

Протокол от общо събрание  за отчитане на бюджет 2019г.- виж тук ;

Бюджет 2020г- виж тук;

Протокол от Общо събрание- 28.02.2020г.;

Отчет на първо тримесечие на 2020г.- виж тук;

Обяснителна бележка- виж тук;

Протокол за отчет на първо тримесечие за 2020г.;

Шестмесечен отчет 2020 година;

Обяснителна бележка шестмесечен отчет;

Протокол от Общо събрание за отчет към 30.06.2020г.;

Деветмесечен отчет 2020г.;

Протокол от Общо събрание за отчет към 30.09.2020г.;

Обяснителна бележка за изпълнение на бюджет към 30.09.2020г.;

Отчет на бюджет 2020 година;

Обяснителна бележка за изпълнение на бюджет към 31.12.2020г.;

Протокол от Общо събрание 07.01.2021г.;

Бюджет 2021 година;

Протокол за приемане на бюджет 2021 година;

Отчет за първо тримесечие на 2021 година;

Обяснителна записка за бюджет първо тримесеие на 2021г.;

Протокол от Общо събрание 02.04.2021 година;

Шестмесечен отчет 2021 година;

Обяснителна бележка за изпълнение на бюджет към 02.07.2021г;

Протокол от Общо събрание 02.07.2021г.;

Протокол от Общо събрание 04.10.2021г.;

Обяснителна записка бюджет към 30.09.2021г.;

Отчет към 30.09.2021г.;

Отчет за четвърто тримесечие на бюджет 2021г.

 Протокол от Общо събрание към 07.01.2022г.;

Обяснителна бележка за изпълнение на бюджет към 31.12.2021г.;

Отчет за първо тримесечие на 2022 година;

Протокол от Общо събрание на 11.04.2022г.;

Обяснителна бележка за бюджет от първо тримесечие на 2022г.;

Бюджет 2022г.;

Протокол от Общо събрание на 05.07.2022г.;

Обяснителна бележка за бюджет от второ тримесечие на 2022г.;

Отчет за второ тримесечие на 2022 година;