Дейности

Закон за достъп до обществена информация(ЗДОИ)

        За да се подобри организацията при разглеждане на заявления по ЗДОИ може да използвате следните образци на документи:

 

1. Правила за достъп до обществена информация- Изтегли

2. Заявление за достъп до обществена информация- Изтегли

3. Протокол за приемане на заявление за ДОИ- Изтегли

4. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация- Изтегли