Дейности

Дейности в ЦОУД

    Учениците от първа група за ЦОУД 1а. клас изработиха малки есенни превъплъщения на тема: "Апликация - есен". 

 

          В заниманията по интереси на тема ,,Вкусно" , четвъртокласниците от 8.група ЦОУД направиха следобеднатата си закуска. Под ръководството на г-жа Георгиева ,те показаха умения и творчество в направата на красиви и вкусни сандвичи, които изядоха с голяма наслада.

          Занимания по интереси, ЦОУД 5гр., 3а. клас - "Ние сме не само отлични ученици, но и отлични творци. Рисуваме в екип илюстрация на приказка и строим кули със строител".

 

 

Изработване на проект „Къща в гората” , комикси „Зеленото пипало” и „Невероятният свят на Гъмбол” в часовете за занимания по интереси в IVгр. ЦОУД, 2.б клас .