Дейности

График за приемно време на учителите и консултиране на учениците от 1-10 група в ЦОУД

                                                                                    

                                                                                                                                                    УТВЪРЖДАВАМ:

                                                                                            

                                                                                                                                                           Директор:

                                                                                                                                                                /Елка Станева/

                                                                                                                                                           Заповед № РД-13-469/07.02.2022 г.

 

 

График за приемно време на учителите и консултиране на учениците от 1-10 група

в ЦОУД за учебната 2021/2022 година – II срок

 

 

учител

Ден

Място

Час

1

Стефка Михайлова    - ЦОУД  1 гр.

петък

Каб. 104

16:30-17:05

2

Теодор Асенов           - ЦОУД  2 гр.

вторник

Каб. 106

16:30-17:05

3

Камелия Георгиева   - ЦОУД  3 гр.

четвъртък

Каб. 301

16:30-17:05

4

Десислава Иванова   - ЦОУД  4гр.

сряда

Каб.103

16:30-17:10

5

Благовест Тонев        - ЦОУД  5 гр.

сряда

Каб. 102

16:30-17:10

6

Бистра Борисова       - ЦОУД   6 гр.

сряда

Каб. 302

16:30-17:10

7

Галя Иванова            - ЦОУД  7 гр.

вторник

Каб. 303

16:30-17:10

8

Ирена Евгениева      - ЦОУД  8 гр.

вторник

Каб. 203

16:30-17:10

9

Даниела Стефанова - ЦОУД  9 гр.

вторник

Каб. 201

16:30-17:10

    10

Анелия Филипова    - ЦОУД 10 гр.

сряда

Каб. 217

16:30-17:10