Дейности

Обмен на иновативни практики през периода 31.05- 03.06.2022г.

 

НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“

 

В периода 31.05-03.06. 2022г., Второ СУ "Н. Й. Вапцаров" е домакин на споделяне на практики по НП"Иновации в действие". Училището е иновативно от тази учебна година, а иновативните уроци представяни пред училища от Хисаря, Попово и Добротица, ще могат да онагледят творчеството, креативността и модерния начин на преподаване на учителите от училището.

Училището откри два иновативни кабинета и не спира да се утвърждава като училище с модерен, иновативен и креативен стил на преподаване и развитие. Възпитаниците от четвърти и пети клас са част от иновациите, а предметите с различен метод на преподаване са БЕЛ, математика, човек и общество, география и икономика, както и история и цивилизация.

Седмицата посветена на иновациите във Второ СУ има за цел да покаже пряко приложението на иновативни практики, творчеството и креативността в училищния живот и развитие му, да се споделят и демонстрират предизвикателствата и постиженията в реална среда чрез модерни методи.

 

Посрещане на гостите:

 

 

Представени практики:

⇒ "Пред картата на България"- иновативен бинарен урок по човек и общество и музика   виж тук;

⇒ "Древните евреи"- иновативен интердисциплинарен урок по история и цивилизация, български език и литература и музика- виж тук ;

⇒ "Корабът Радецки"- урок с уредника на историческия музей в Монтана- виж тук

⇒ "Планетата Земя- форма, размери и движения"- иновативен урок по география и икономика- виж тук;

⇒ Десетични дроби- събиране и изваждане- виж тук;

⇒"Грозното патенце"- виж тук;

⇒Впечатления на колеги ,учатници в обмена на иновативни практики по НП "Иновации в действие"- виж тук;

 

 

Участници: