Новини

Конкурс за рисунка на тема "Доброто и лошото около нас"

ВТОРО СОУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" - МОНТАНА,

СЪВМЕСТНО С

ФОНДАЦИЯ "ПАРТНЬОРИ ЗА БЪЛГАРИЯ", УНИЦЕФ,

ДАС – ПРОЕКТ ЗА "НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДЕЖКИТЕ И УЧИЛИЩНИ СЪВЕТИ"

ПРОВЕЖДАТ


конкурс за рисунка

на тема  “ДОБРОТО И ЛОШОТО ОКОЛО НАС”

Монтана – 2013Целта на конкурса е да провокира творчеството на учениците, които ще покажат интересни моменти от ежедневието си, свързани със срещата  с доброто и лошото около тях.

Условия за участие в конкурса:

-      участието в конкурса е индивидуално;

-      право на участие имат ученици : от  V до XII клас

-      всеки участник има право да се включи в конкурса само с една творба

-      творбите да се предават на г-жа Д. Иванова и г-жа  М. Иванова;

-      краен срок за участие – от 30 май до 14  юни 2013 г.;

-      формат А4; техника на изпълнение – свободна;

-      заедно с творбите да бъдат има данни за автора: трите имена, клас,  телефон, e–mail  за контакт. Творбите, в които липсват някои от горепосочените данни, няма да бъдат вземани под внимание;

Критерии за оценка на рисунката:

-          оригиналност;

-          адекватна интерпретация на темата;

-          провокативност

Жури

Представените за участие в конкурса рисунка ще бъдат оценени от компетентно жури. То ще определи победителите, които ще бъдат публикувани на сайта на училището. Представените рисунки ще бъдат подредени в изложба.


Награди

Класиралите се на I, II, III място ще получат предметни награди. По преценка на журито ще бъдат дадени и поощрителни награди.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 26.06.2013 г. на сайта на училището.