Новини

Вестник "Аз-буки" на гости в училище

На 30 април 2010 година гост на нашето училище бе Татяна Дикова, журналист, редактор ,, Висше образование и наука’’ във вестник ,,Аз-буки”. Тя разгледа Етнографския музей в училището ни и прояви интерес към изложените експонати от областта на бита и културата на населението в нашия край. Проведе интересна беседа с членове на СИП ,,Краезнание’’и с Наталия Стефанова. Представители на СИП ,,Съхрани българското’’ й подариха комплект материали, отразяващи работата им. Госпожа Дикова разговаря с ученици от 4б клас и класната им ръководителка Параскева Анастасова по повод тяхното участие в езиковото състезание на Академика БГ ,,Бъди грамотен’’. Емилия Методиева, Димитрана Петкова и Лилия Трендафилова я запознаха с дейностите ни по различни проекти.

Виж снимки...