Новини

Разписание на часове при дистанционно обучение

 

СЪС ЗАПОВЕД РД-01- 124/13.03.2020Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, СЕ ВЪВЕЖДАТ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ И СЕ ПРЕУСТАНОВЯВАТ УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ  ОТ 16.03 ДО 13.05.2020 Г.

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА ДИСТАНЦИОННО!

 

    Уважаеми родители и ученици,
          Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, обучението ще се провежда онлайн. За целта са създадени групи в Microsoft teams за всеки клас от начална степен, в които ще бъдат публикувани обучителните материали  и учениците ще контактуват с учителите във виртуални класни стаи. Ще се следва седмичното разписание в реално време от 10:00ч. За учениците от прогимназиален и гимназиален етап учителите ще използват виртуална класна стая чрез приложението Google Classroom. 
Актуална информация, линкове и материали ще бъдат качвани на страницата на училището - vtoro-montana.com
Пожелаваме на всички здраве, повече спокойствие и учете съзнателно У ДОМА!

                                                            От директора и колектива на Второ СУ "Н. Й. Вапцаров" - гр. Монтана.

 

 

Уважаеми родители,

В такава ситуация, като днешната, нито системата, нито обществото, са били изправяни.
Уверявам Ви, че всички ние - Регионално управление на образованието - Монтана, учителите и директорите на образователните инститици полагаме максимални усилия да се справим по най-добрия начин.
Но, за да успеем разчитаме на Вашата подкрепа.
Във връзка с извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашето непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека си пожелаем здраве, да бъдем добронамерени, съпричастни и сплотени!
Доверете ни се, защото мисията ни е обща - здрави и щастливи деца!

 

 

И учениците със специални образователни потребности се включиха в онлайн обучението. Представяме част от нашата съвместна работа учител- родител-ученик.

Част от прекрасните творения в часовете за занимания по интереси в ЦДО на учениците от 3 ."б" клас.
Дигиталното обучение не пречи на нашите малки творци! Браво, деца! Благодарим и на родителите за постоянната подкрепа!