Новини

Учебна програма за периода 13-16.04.2020г на учениците от 5 до 12.клас

Понеделник

 

Час

 

 

 

 

 

 

1

Математика

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

2

Математика

Български език и литература

Информационни технологии

Английски език

Математика

Български език и литература

3

Български език и литература

Математика

Физическо възп. и спорт

География и икономика

Български език и литература

Математика

4

Български език и литература

Математика

География и икономика

Физическо възп. и спорт

Български език и литература

Математика

     

 

 

 

 

 

Час

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

1

Биология и здр. образование ЗИП

Физика и астрономия

Философия

География и икономика

Български език и литература

 

2

Физика и астрономия

История и цивилизация

География и икономика

Биология и здр. образование ЗИП

Български език и литература

 

3

Английски език

Философия

Физика и астрономия

Физическо възп. и спорт

Български език и литература

 

4

Философия

Английски език

Биология и здр. образование ЗИП

Физика и астрономия

Български език и литература

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

Вторник

Час

6б

1

Английски език

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Математика

Химия и опаз.  на ок. среда

Музика

2

Технологии и предприемачество

Английски език

Български език и литература

Математика

Музика

Химия и опаз.  на ок. среда

3

География и икономика

Физическо възп. и спорт

Математика

Български език и литература

История и цивилизация

Технологии и предприемачество

4

Физическо възп. и спорт

География и икономика

Математика

Български език и литература

Технологии и предприемачество

Английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9

10

11

12

 

1

Материалозн. на хран. прод. РПП

Български език и литература- ИУЧ

Математика

Български език и литература

БЗО/ГИ

 

2

Материалозн. на хран. прод. РПП

География и икономика

Математика

 

Български език и литература

БЗО/ГИ

 

3

Химия и опаз.  на ок. среда

Английски език

Български език и литература

Математика

БЗО/ГИ

 

4

Български език и литература

Математика

Реклама и рек. политика РПП

 Физика и астрономия

БЗО/ГИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сряда

 

Час

 

 

 

 

 

 

1

Човек и природата

Инф.технологии

Музика

Математика ИУЧ

Бъл. език и литература-ИУЧ

Биология и здр. образование

2

Инф.технологии

Човек и природа

Математика ИУЧ

Музика

Математика ИУЧ

Физика и астрономия

3

История и цивилизация

Бъл. език и литература-

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Физическо възп. и спорт

Бъл. език и литература-ИУЧ

4

Бъл. език и литература-

История и цивилизация

Технологии и предприемачество

Човекът и природата

Физика и астрономия

Математика ИУЧ

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

1

География и икономика

Български език и литература

Физика и астрономия

Философия ЗИП

Английски език

 

2

Физическо възп. и спорт

География и икономика- ИУЧ

История и цивилизация

Философия ЗИП

Английски език

 

3

История и цивилизация

Математика

Физическо възпит ание и спорт

Английски език

Български език и литература

 

4

Музика

Английски език

Икономика

Български език и литература

Физическо възп. и спорт

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

Час

 

 

 

 

 

 

1

Технологии и предприемачество

Английски език

Математика

Английски език

Биология и здр. образование

Български език и литература

2

Музика

Физическо възп. и спорт

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Физика и астрономия

3

История и цивилизация

Музика

Български ез. и литература-ИУЧ

Български ез. и литература-ИУЧ

ОСД

Математика

4

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

Математика

Математика

ОСД

 

Час

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

1

История и цивилизация

География и икономика

Немски език

Български език

Математика

ЗИП

 

2

Биология и здр.образование

Немски език

Бъл. език и литература

История и цивилизация

 

Физическо възп. и спорт

 

3

Български език и литература

Химия и оп.на ок среда

Физ. възп. и спорт

Биология и здравно образование

Инф.технологии ЗИП

 

4

Бъл. език и литература

Биология и здравно образование

Химия и оп.на ок среда

Инф.технологии ЗИП

История и цивилизация

 

8