Новини

НП „Иновации в действие“- обмен на иновации

            През периода 14-16.03.2022г. представители на Второ СУ “Н.Й.Вапцаров“ посетиха иновативното училище ОУ“Климент Охридски“ в гр.Попово с цел обмен на иновативни практики по НП „Иновации в действие“, Модул 1: „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти, представящи обмена на иновации“.

        Сред учителите, които посетиха ОУ“ Климент Охридски“- гр. Попово бяха: директорът на Второ СУ „Н.Й.Вапцаров“-  г-жа Елка Станева; Ц. Петрова- учител по математика; Адр. Каменова – учител по БЕЛ; С. Иванов- учител по история и цивилизация; И. Илиев – учител по география и икономика, Ц. Георгиева – начален учител и две ученички от  IV клас.

          Изнесени бяха няколко иновативни урока по български език и литература, английски език, човек и общество, човек и природа.

          Г-жа Василева запозна колегите с иновативните дейности през изминалата учебна година. Впечатление направи и работата на ресурсните учители.

          Обменът на добри иновативни практики ще продължи в нашето училище през периода 31.05 – 02.06.2022г.