Новини

Поправителни изпити

ГРАФИК

 за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на  ученици  за учебната 2021-2022г.

 

 

 БЕЛ - 30.08.2022г.

ХООС- 31.08.2022г