Закон за предучилищно и училищно образование - ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

Закон за предучилищно и училищно образование Глава четиринадесета ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ виж тук