Членове на Обществения съвет

Членове на Обществения съвет към Второ СУ "Никола Вапцаров"- Монтана:

1. Даниела Иванова - родител

2. Камелия Трифонова - родител

3. Златина Петрова - родител

4. Кристина Владимирова - родител

5. Тихомир Антонов - зам. кмет на община Монтана


Резервни членове:

1. Ивайло Николов - родител

2. Людмила Лъчезарова - родител

3. Даниела Кръстева - родител

4. Кристина Маркова - родител

5. Силвия Василева - представител на общинска администрация Монтана