Протокол от родителско събрание за избор на Обществен съвет