Покана за Общо събрание за Шестмесечен отчет 2020г.