Обучение

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ 2016/2017 ГОДИНА

ЗА ВАС ЗРЕЛОСТНИЦИ !!!

Сесия: май-юни

  • Български език и литература - 19 май 2017 г., начало 08:00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 22 май 2017 г., начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика -  в периода 26 май-06 юни 2017 г.

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ДЗИ: ОТ 06.03.2017 ДО 17.03.2017 Г.

 

 

Сесия: август-септември

  • Български език и литература - 28 август 2017 г., начало 08;00ч.
  • Втори държавен зрелостен изпит - 29 август 2017 г., начало 08:00ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика - в периода 30 август - 05 септември 2017 г.

 

 

Рейтингова система на висшите училища

ЗАПОВЕД И ГРАФИК ДЗИ 2016/2017

ИЗПИТНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ