Обучение

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Начало на учебната година            15.09.2015г.
Първи учебен срок                              15.09.2014г. - 07.02.2016 г.
Втори учебен срок   за 1 клас             08.02.2016г. - 24.05.2016 г.
Втори учебен срок   за 2-4 клас          08.02.2016г. - 31.05.2016 г.
Втори учебен срок   за 5-8 клас          08.02.2016 г. - 15.06.2016 г.
Втори учебен срок   за 9-11 клас        08.02.2016 г. - 30.06.2016 г.
Втори учебен срок   за 12 клас           08.02.2016 г. - 14.05.2016г.

        В а к а н ц и и

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл.

есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл.

Коледна

31.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл.

зимна

02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл.

пролетна за І-ХІ клас

02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл.

пролетна за  ХІІ клас

Неучебни дни:

18.05.2016 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
20.05.2016 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
                                          


Начало на втория учебен срок на учебната 2015/2016 година:

08.02.2016 г.