Обучение

ЛЕТЕН ГРАФИК

02.06.2015 година:

9.00- 10.00 ч. – спортни игри

10.00 – 12.00 – Да съберем природни материали

Отг.: П. Анастасова, Б. Ангелова


03.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – игри  на открито

10.00 – 12.00 – Да съберем природни материали

Отг.: К. Първанова, Н. Которова


04.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – състезателни игри

10.00 – 12.00 – Работа с природни материали

Отг.: З. Веселинова, Т. Цветкова


05.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Народна топка

10.00 – 12.00 – Работа с природни материали

Отг.: Ст. Михайлова, Мариета Димитрова


08.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Топки се гонят в кръг

10.00 – 12.00 – Очертаване и изрязване на шаблон

Отг.: Т. Цветкова, К. Първанова


09.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – спортни игри

10.00 – 12.00 – Народни приказки /четене/

Отг.: Б. Ангелова, Мариета Димитрова


10.06.2015 г.:


9.00- 10.00 ч. – подвижни игри

10.00 – 12.00 – Пано от семена

Отг.: Ст. Михайлова, Н. Которова


11.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – игри по желание

10.00 – 12.00 – Апликация

Отг.: З. Веселинова, Мариета Димитрова


12.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – подвижни игри

10.00 – 12.00 –Моделиране с пластилин

ОТГ.: Б. Ангелова, Ст. Михайлова


15.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – щафетни игри

10.00 – 12.00 – Фантазия от хартия

Отг.: П. Анастасова, Т. Цветкова, И. Георгиева
16.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – щафетни игри

10.00 – 12.00 – Рисуване на пейзаж

Отг.: Д. Гаврилова, З. Веселинова


17.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Народна топка

10.00 – 12.00 – Мозайка от хартия

Отг.: Ст. Михайлова, Н. Которова


18.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – подвижни игри

10.00 – 12.00 – Оцветяване

Отг.: Б. Ангелова, И. Георгиева


19.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Да скачаме на въже

10.00 – 12.00 – Рисуване на любим приказен герой

Отг.: Д. Гаврилова, К. Първанова


22.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Точен стрелец

10.00 – 12.00 – Моята любима приказка

Отг.: Т. Цветкова, П. Анастасова, И. Георгиева


23.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Кой ще стигне пръв

10.00 – 12.00 – Да изработим картичка

Отг.: Б. Ангелова, К. Първанова


24.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Топката пътува

10.00 – 12.00 – Рисуване на комикс

Отг.: Н. Которова, Мариета Димитрова


25.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Улови топката

10.00 – 12.00 – Моделиране

Отг.: Ст. Михайлова, П. Анастасова, Д. Гаврилова


26.06.2015 г.

9.00- 10.00 ч. – Великани и джуджета

10.00 – 12.00 – Фантазия от хартия

Отг.: З. Веселинова, П. Анастасова, Б. Ангелова


29.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – Топка в тунел и над глава

10.00 – 12.00 – Апликация

Отг.: Б. Ангелова, Ст. Михайлова, Н. Которова


30.06.2015 г.:

9.00- 10.00 ч. – щафетни игри

10.00 – 12.00 – Мозайка от семена

Отг.: Т. Цветкова, И. Георгиева