Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН за I - IV клас

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н   -  I   КЛАС

No

Учебен предмет

I а,б

II а,б

III а,б

IV а,б

 

 

уч. 2014
2015 г.

уч. 2015
2016г.

уч. 2016
2017 г.

уч.2017
2018 г.

А

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

 

 

 

 

1.1.

Български език и литература

217 - 7

224 - 7

224 - 7

224 - 7

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

ПЪРВИ чужд език

 

64 - 2

96  - 3  

96 - 3   

2.2.

ВТОРИ чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и
информационни технологии

 

 

 

 

3.1.

Математика

124 - 4

112 - 3.5

112 - 3.5

128 - 4

3.2.

Информатика

 

 

 

 

3.3.

Информационни технологии

 

 

 

     

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1.

История и цивилизация

 

 

 

 

4.2.

Роден край

31 - 1

 

       

     

4.3.

Човекът и обществото

 

 

48 - 1.5

32 - 1

4.4.

Етика и право

 

 

 

 

4.5.

Философия

 

 

 

 

4.6.

Свят и личност

 

 

 

 

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Околен свят

 

32 - 1

        

 

5.2

Човекът и природата

 

 

32 - 1 

48 - 1.5

5. 3

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1.

Музика

62 - 2

64 - 2

48 - 1.5

48 - 1.5

6.2

Изобразително изкуство

62 - 2

48 - 1.5

64 - 2

48 - 1.5

7.

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

32 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1.

Физическа култура и спорт

62 - 2

64 - 2

80 - 2.5

80 - 2.5

 

ОБЩО ЗА ЗП

589 - 19

640 - 20

736

736

Б.

ЗИП

 

 

 

 

 

Български език и литература

62 - 2

32 - 2

 

 

 

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 2

 

 

 

ОБЩО  ЗА  ЗИП

93 - 3

64 - 2

64 - 2

64 - 2

В

Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н   -  II   КЛАС

No

Учебен предмет

I а,б,в

II а,б,в

III а,б,в

IV а,б,в

 

 

уч. 2008
2009 г.

уч. 2009
2010г.

уч. 2010
2011 г.

уч.2011
2012 г.

А

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

 

 

 

 

1.1.

Български език и литература

217 - 7

224 - 7

224 - 7

224 - 7

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

ПЪРВИ чужд език

 

64 - 2

96  - 3  

96 - 3   

2.2.

ВТОРИ чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и
информационни технологии

 

 

 

 

3.1.

Математика

124 - 4

112 - 3.5
/ 4-3/

112 - 3.5

128 - 4

3.2.

Информатика

 

 

 

 

3.3.

Информационни технологии

 

 

 

     

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1.

История и цивилизация

 

 

 

 

4.2.

Роден край

31 - 1

 

       

     

4.3.

Човекът и обществото

 

 

48 - 1.5

32 - 1

4.4.

Етика и право

 

 

 

 

4.5.

Философия

 

 

 

 

4.6.

Свят и личност

 

 

 

 

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Околен свят

 

32 - 1

        

 

5.2

Човекът и природата

 

 

32 - 1 

48 - 1.5

5. 3

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1.

Музика

62 - 2

64 - 2

48 - 1.5

48 - 1.5

6.2

Изобразително изкуство

62 - 2

48 - 1.5
/1-2/

64 - 2

48 - 1.5

7.

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

32 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1.

Физическа култура и спорт

62 - 2

64 - 2

80 - 2.5

80 - 2.5

 

ОБЩО ЗА ЗП

589 - 19

640 - 20

736 - 23

736 - 23

Б.

ЗИП

 

 

 

 

 

Български език и литература

62 - 2

32 - 1

 

 

 

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

 

 

 

ОБЩО  ЗА  ЗИП

93 - 3

64 - 2

64 - 2

64 - 2

В

Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

Изобразително изкуство

 

64 - 2

 

 

 

Вокална група

 

64 - 2

 

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  III   КЛАС

No

Учебен предмет

I а,б,в

II а,б,в

IIIа,б,в

IV а,б,в

 

 

уч. 2007
2008 г.

уч. 2008
2009г.

уч. 2009
2010 г.

уч.2010
2011 г.

А

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

 

 

 

 

1.1.

Български език и литература

217 - 7

224 - 7

224 - 7

224 - 7

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

ПЪРВИ чужд език

 

64 - 2

96  - 3  

96 - 3   

2.2.

ВТОРИ чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и
информационни технологии

 

 

 

 

3.1.

Математика

124 - 4

112 - 3.5

112 - 3.5
/4-3/

128 - 4

3.2.

Информатика

 

 

 

 

3.3.

Информационни технологии

 

 

 

     

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

       

 

4.1.

История и цивилизация

 

 

 

 

4.2.

Роден край

31 - 1

 

       

     

4.3.

Човекът и обществото

 

 

48 - 1.5
/1-2/

32 - 1

4.4.

Етика и право

 

 

 

 

4.5.

Философия

 

 

 

 

4.6.

Свят и личност

 

 

 

 

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Околен свят

 

32 - 1

        

 

5.2

Човекът и природата

 

 

32 - 1 

48 - 1.5

5. 3

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1.

Музика

62 - 2

64 - 2

48 - 1.5

48 - 1.5

6.2

Изобразително изкуство

62 - 2

48 - 1.5

64 - 2

48 - 1.5

7.

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

32 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1.

Физическа култура и спорт

62 - 2

64 - 2

80 - 2.5
/3-2/

80 - 2.5

 

ОБЩО ЗА ЗП

589 - 19

640 - 20

736 - 23

736 - 23

Б.

ЗИП

 

 

 

 

 

Български език и литература

62 - 2

32 – 1

32 – 1

 

 

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

 

 

ОБЩО  ЗА  ЗИП

93 - 3

64 - 2

64 - 2

64 - 2

В

Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

Фолклор на етносите

 

 

64 - 2

 

 

Български народни обичаи

 

 

64 - 2

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  IV   КЛАС 


No

Учебен предмет

I а,б,в

II а,б,в

III а,б,в

IV а,б,в

 

 

уч. 2006
2007 г.

уч. 2007
2008г.

уч. 2008
2009 г.

уч.2009
2010 г.

А

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

 

 

 

 

1.1.

Български език и литература

217 - 7

224 - 7

224 - 7

224 - 7

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

ПЪРВИ чужд език

 

64 - 2

96  - 3  

96 - 3  

2.2.

ВТОРИ чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и
информационни технологии

 

 

 

 

3.1.

Математика

124 - 4

112 - 3.5

112 - 3.5

128 - 4

3.2.

Информатика

 

 

 

 

3.3.

Информационни технологии

 

 

 

     

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1.

История и цивилизация

 

 

 

 

4.2.

Роден край

31 - 1

 

       

     

4.3.

Човекът и обществото

 

 

48 - 1.5

32 - 1

4.4.

Етика и право

 

 

 

 

4.5.

Философия

 

 

 

 

4.6.

Свят и личност

 

 

 

 

5.

Природни науки и екология

 

 

 

        

5.1

Околен свят

 

32 - 1

        

     

5.2

Човекът и природата

 

 

32 - 1 

48 - 1.5
/2-1/

5. 3

Химия и опазване на околната среда

 

 

 

 

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1.

Музика

62 - 2

64 - 2

48 - 1.5

48 - 1.5
/2-1/

6.2

Изобразително изкуство

62 - 2

48 - 1.5

64 - 2

48 - 1.5
/1-2/

7.

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

32 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1.

Физическа култура и спорт

62 - 2

64 - 2

80 - 2.5

80 - 2.5
/2-3/

 

ОБЩО ЗА ЗП

589 - 19

640 - 20

736 - 23

736 - 23

Б.

ЗИП

 

 

 

 

 

Български език и литература

62 - 2

32 - 1

32 - 1

32 - 1

 

Домашен бит и техника

31 - 1

32 - 1

32 - 1

32 - 1

 

ОБЩО  ЗА  ЗИП

93 - 3

64 - 2

64 - 2

64 - 2

В

Свободноизбираема подготовка

 

 

 

 

 

Народно творчество

 

 

 

64 – 2

 

Здраве – 2 групи

 

 

 

32 – 1