Обучение

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП 2017/2018г. -втори срок

НАЧАЛЕН ЕТАП

Понеделник

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

2

1

Математика

2

Физическо възп. и спорт

3

Математика

4

Изобразително изкуство

3

1

Технологии и предприемачество

2

Математика

3

Физическо възпит. и спорт

9

Английски език

4

1

Музика

2

Технологии и предприемачество ИУЧ

9

Английски език

4

Български език и литература

5

9

Английски език ФУЧ

28

ЧСД

 

 

4

ЧСД

 

 

 

 

 

1

9

Английски език

6

Математика

7

Български език и литература

8

Физическо възпит. и спорт

2

25

Изобразително изкуство

9

Английски език

7

Български език и литература

8

Български език и литература

3

25

Изобразително изкуство

6

Български език и литература

26

Музика

8

Български език и литература

4

5

Математика

6

Физическо възпит. и спорт

7

Математика

8

Математика

5

5

Български език и литература

6

Музика

7

Физическо възпит. и спорт

8

Музика

6

 

 

 

 

 

 

28

ДЧ ФВС

 

Вторник

 

Час

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

2

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Технологии и предприемачество

4

Физическо възп. и спорт

3

1

Математика

2

Физическо възп. и спорт

3

Математика

4

Математика

4

1

Физическо възп. и спорт

2

Математика

3

Музика

4

Технологии и предприемачество

5

1

Час на класа

2

Час на класа

3

Час на класа

4

Час на класа

 

 

 

 

 

28

ЧСД

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Човекът и природата

6

Физическо възп. и спорт

7

Български език и литература

9

Английски език

2

5

Български език и литература

6

Математика

9

Английски език

8

Човекът и обществото

3

5

Български език и литература

6

Човекът и природата

7

Математика

25

Изобразително изкуство

4

5

Музика

25

Изобразително изкуство

7

Човекът и обществото

8

Български език и литература

5

5

Физическо възп. и спорт

6

Български език и литература

7

Домашен бит и техника

8

Домашен бит и техника

6

5

Час на класа

6

Час на класа

7

Час на класа

8

Час на класа

 

 

 

Сряда

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Математика

4

Български език и литература

2

1

Български език и литература

2

Български език и литература

9

Английски език

4

Математика

3

1

Математика

2

Математика

3

Физическо възпит. и спорт

26

Музика

4

1

Изобразително изкуство

2

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

4

Български език и литература

5

1

Изобразително изкуство

 

2

Изобразително изкуство

3

Български език и литература

9

Английски език

 

 

 

 

 

1

5

Български език и литература

6

Български език и литература

9

Английски език

8

Български език и литература

2

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Математика

8

Български език и литература

3

5

Човекът и обществото

6

Човекът и обществото

7

Български език и литература

9

Английски език

4

5

Физическо възпит. и спорт

6

Домашен бит и техника

7

Български език и литература

8

Математика

5

5

Математика

6

Домашен бит и техника ЗИП

7

Физическо възпит. и спорт

8

Музика

6

 

 

 

 

28

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

Четвъртък

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

2

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

3

1

Математика

2

Математика

9

Околен свят

4

Математика

4

1

Музика

9

Околен свят

25

Изобразително изкуство

26

Музика

5

9

Околен свят

2

Музика

25

Изобразително изкуство

4

Околен свят

 

 

 

 

 

1

5

Математика

9

Английски език

7

Български език и литература

8

Български език и литература

2

9

Английски език

6

Математика

7

Български език и литература

8

Български език и литература

3

5

Български език и литература

6

Музика

7

Математика

8

Математика

4

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Човекът и природата

8

Физическо възпит. и спорт

5

5

Музика

6

Български език и литература

7

Физическо възпит. и спорт

8

Човекът и природата

6

28

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

Петък

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература ИУЧ

2

Български език и литература ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и литература

2

1

Математика ИУЧ

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература ИУЧ

4

Български език и литература ИУЧ

3

1

Физическо възп. и спорт

2

Технологии и предприемачество

3

Математика ИУЧ

4

Математика ИУЧ

4

1

Технологии и предприемачество ИУЧ

2

Музика

3

Технологии и предприемачество  ИУЧ

4

Физическо възп. и спорт

5

28

ЧСД

9

Английски език ФУЧ

3

Музика

4

Технологии и предприемачество ИУЧ

 

 

 

 

 

1

5

Български език и литература ЗИП

6

Български език и литература

9

Английски език

8

Български език и литература ЗИП

2

5

Човекът и обществото

25

Изобразително изкуство

7

Изобразително изкуство

9

Английски език

3

9

Английски език

6

Човекът и обществото

26

Музика

8

Математика

4

5

Домашен бит и техника

9

Английски език

7

Български език и литература ЗИП

8

Човекът и обществото ЗИП

5

5

Домашен бит и техника ЗИП

6

Български език и литература ЗИП

7

Човекът и обществото ЗИП

8

Физическо възп. и спорт

 

 

 

 

28

ДЧ ФВС