Обучение

СЕДМИЧНА ПРОГРАМА НАЧАЛЕН ЕТАП 2016/2017 г.

НАЧАЛЕН ЕТАП

ПОНЕДЕЛНИК

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература ЗИП

4

Математика

2

1

Математика

2

Математика

3

Физическо възпитание и спорт

4

Български език и литература

3

1

Музика

2

Физическо възпитание и спорт

25

Музика

4

Български език и литература ЗИП

4

1

Физическо възпитание и спорт

2

Музика

3

Математика

4

Музика

5

     

ЧСД

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Български език и литература ЗИП

6

Български език и литература ЗИП

7

Български език и литература

9

Английски език

2

5

Математика

6

Математика

9

Английски език

8

Математика

3

9

Английски език

6

Музика

7

Математика

8

Български език и литература

4

5

Изобразително изкуство

9

Английски език

7

Изобразително изкуство

8

Изобразително изкуство

5

5

Изобразително изкуство

6

Физическо възпитание и спорт

7

Изобразително изкуство

8

Изобразително изкуство

6

 

 

 

 

 

 

 

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВТОРНИК

Час

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Математика

3

Математика

4

Български език и литература

2

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

9

Английски език

3

1

Математика

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Физическо възп. и спорт

4

1

Физическо възп. и спорт

2

Физическо възп. и спорт

25

Музика

4

Математика

5

1

Час на класа

2

Час на класа

3

Час на класа

4

Час на класа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Човекът и обществото ЗИП

8

Български език и литература

2

5

Български език и литература

6

Български език и литература

7

Български език и литература

8

Български език и литература

3

25

Музика

6

Математика

7

Български език и литература

8

Физическо възп. и спорт

4

5

Математика

24

Изобразително изкуство

9

Английски език

8

Математика

5

5

Човекът и обществото

24

Изобразително изкуство

7

Физическо възп. и спорт

25

Музика

6

5

Час на класа

6

Час на класа

7

Час на класа

8

Час на класа

СРЯДА

Час

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

24

Изобразително

изкуство

3

Български език и литература

4

Български език и литература

2

1

Български език и литература

24

Изобразително

изкуство

3

Български език и литература

4

Български език и литература

3

1

Математика

2

Математика

3

Математика

4

Околен свят

4

1

Изобразително

изкуство

2

Български език и литература

3

Околен свят

4

Физическо възпитание и спорт

5

1

Изобразително

изкуство

2

  Български език и литература

3

Физическо възпитание и спорт

4

Музика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Час

 

 

 

 

1

5

Български език и литература

6

Човек и общество

7

Музика

8

Физическо възпитание и спорт

2

9

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

7

Български език и литература

8

Математика

3

5

Физическо възпитание и спорт

6

Музика

9

Английски език

8

Български език и литература

4

5

Човек и общество

6

Български език и литература

7

Математика

9

Английски език

5

25

Музика

6

Български език и литература

7

Човек и общество

8

Човек и общество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕТВЪРТЪК

 

Час

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

   9

Английски език

4

Български език и литература

2

1

Български език и литератураИУЧ

2

Български език и литература ИУЧ

3

Български език и литература

4

Български език и литература

3

1

Математика ИУЧ

2

Математика ИУЧ

3

Български език и литература

4

Изобразително изкуство

4

1

Околен свят

2

Околен свят

3

Изобразително изкуство

4

Изобразително изкуство

5

1

Музика

2

Музика

3

Изобразително изкуство

9

Английски език

 

         

ДЧ ФВС

 

ДЧ ФВС

                 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Български език и литература

6

Български език и литература

   7

Математика

  8

Български език и литература

2

5

Български език и литература

   6

Български език и литература

   7

Физическо възпитание и спорт

9

Английски език

3

9

Английски език

6

Физическо възпитание и спорт

7

Български език и литература

  8

Математика

4

5

Човекът и природата

9

Английски език

   7

Български език и литератураЗИП

  8

Физическо възпитание и спорт

5

5

Физическо възпитание и спорт

   6

Човекът и природата

7

Човекът и природата

  8

Човекът и природата

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕТЪК

 

 

 

 

 

1

1

Български език и литература

2

Български език и литература

3

Български език и литература

4

Български език и литература

2

1

Математика

2

Математика

3

Домашен бит и техника

4

Математика

3

1

Технологии и предприемачество

2

Технологии и предприемачество

9

Английски език

4

Домашен бит и техника

4

1

Технологии и предприемачество ИУЧ

2

Технологии и предприемачество ИУЧ ЗИП

3

Домашен бит и техника ЗИП

4

Домашен бит и техника ЗИП

5

 

ДЧ  - СД

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

Математика

6

Български език и литература

7

Български език и литература

8

Български език и литература

2

6

Домашен бит и техника

9

Английски език

7

Български език и литература

8

Български език и литература

3

5

Домашен бит и техника ЗИП

6

Математика

7

Математика

8

Човекът и обществото ЗИП

4

5

Български език и литература

6

Домашен бит и техника

8

Домашен бит и техника

9

Английски език

5

5

Български език и литература

6

Домашен бит и техника ЗИП

7

Физическо възпит. и спорт

8

Домашен бит и техника

 

 

ДЧ ФВС

 

ДЧ ФВС

 

 

 

 

 

ДЧ по ФВС

34 ДЧ по ФВС