Обучение

НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА ЗА IV И VII КЛАС

График за провеждане на Националното външно оценяване за учебната 2016/2017 година.

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ІV клас

  • Български език и литература – 10 май 2017 год.
  • Математика – 12 май 2017 год.
  • Човекът и природата -  15 май 2017 год.
  • Човекът и обществото -  16 май 2017 год.

 

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VІІ клас

  • Български език и литература – 19 май 2017 год.
  • Математика – 22 май 2017 год.
  • Чужд език - 29 май 2017 год.