Прием

Прием след VII клас

 

   

 

 Свободни места след трети етап на записване:

 Специалност: „Електронна търговия”    - 0 бр.

 Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки”- 0 бр.

 

         

   Комисията за записване на приетите ученици в VIII клас за учебната 2022-2023г. ще приема документи в дните по график от 08:00 до 16:30ч.!!!

 

     Утвърден план-прием за учебната 2022/2023 година за обучение в VIII клас: една професионална паралелка  със срок на обучение от 5 години.

 

                                                                                                                                           

          Професия: „Организатор Интернет приложения”                                                                  Професия: “Готвач”                   

          Специалност: „Електронна търговия”                                       Специалност: “Производство на кулинарни изделия и напитки”

           без разширено изучаване на английски език                                                                дуална форма на обучение

 

 

СКЪПИ СЕДМОКЛАСНИЦИ,

Ако искате да учите, да се развивате,

да експериментирате и да творите, 

да сте подкрепени от своите преподаватели,

да имате иновативна среда за изграждане като стойностни личности,

ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!!

  

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците подават до началника на Регионалното управление на образованието – Монтана следните документи:

  • Заявление за участие в класиране с подредени желания;

  • Копие от свидетелството за завършено основно образование;

  • Копие от служебната бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

  • Копие от медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.

                                                                               

   График на дейностите по приема

Класиране

Подаване на
документи

Резултати

Записване

І етап

05 – 07 юли

2022 г. вкл.

до 12 юли

2022 г. вкл.

от 13.07 до 15.07.

2022 г. вкл.

ІІ етап

         -

до 20.07.

2022г. вкл.

от 21.07 до 22.07.

2022г. вкл.

ІІІ етап

26 – 27 юли

2022 г. вкл.

29.07.

2022г. вкл.

 01-02.08.

2022г. вкл.

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

 

Вид дейност

Срок

Подаване на заявление за полагане на изпити за проверка

на способностите в училището, в което се обучава ученикът.

26-27 май 2022 г., вкл.

Обявяване на списъци с разпределението на учениците по училища и зали за полагане на изпити за проверка на способностите. Получаване на служебни бележки за

полагане на изпити за проверка на способностите.

До 10 юни 2022 г., вкл.

Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от

НВО

До 10 юни 2022 г., вкл.

Провеждане на Национално външно оценяване:

·         Български език и литература

 

·         Математика

 

·         Чужд език /по желание на ученика/

 

14 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

16 юни 2022 г.

начало 10:00 часа

17 юни 2022 г.,

начало 10:00 часа

Провеждане на изпити за проверка на способностите:

·                  изобразително изкуство

·                  музика

·                  спорт

 

21 юни 2022 г.

22 юни 2022 г.

23-24 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО.

До 28 юни 2022 г., вкл.

Обявяване на резултатите от изпитите за проверка на

способностите.

До 28 юни 2021 г., вкл.

Подаване на документи за участие в приема на ученици

по Наредба № 10/01.09.2016 г.

05-07 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи

етап на класиране.

До 12 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на първи етап на

класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

13-15 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап

на класиране.

До 20 юли 2022 г., вкл.

Записване на приетите ученици на втори етап на

класиране.

21-22 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите

места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

Подаване на документи за участие в трети етап на

класиране.

26 -27 юли 2022 г., вкл.

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап

на класиране.

29 юли 2022 г.

Записване на приетите ученици на трети етап на

класиране.

01-02 август 2022 г., вкл.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите

места след трети етап на класиране.

До 03 август 2022 г.

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

Определя се от директора на училището до 10 септември

2022 г., вкл.

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

До 14 септември 2022 г., вкл.

 

 

 

 

 

Класираните ученици се записват в VIII клас като подават следните документи:

  • Заявление до директора;
  • Оригинал на свидетелството за основно образование;
  • Оригинал на медицинското свидетелство.