Прием

Прием VIII клас

Утвърден план-прием за учебната 2017/2018 година за обучение в VIII клас: една професионална паралелка със срок на обучение 5 години

 

Наименование на професията: Сътрудник в маркетингови проучвания - код 342020

Наименование на специалността по професията: Маркетингови проучвания - код 3420201

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

16.06 - 22.06.2017 г. Подаване на документи за участие в първи етап на класиране
до 27.06.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране
28.06 - 30.06.2017 г.

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за

участие във втори етап на класиране

до 04.07.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране
05.07 - 07.07.2017г. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране
10.07.2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране
11.07 - 13.07.2017 г. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране
до 17.07.2017 г. Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране
18.07 - 19.07.2017 г. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране
21.07.2017 г. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране
до 04.09.2017г. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване
до 14.09.2017 г. Утвърждаване на осъществения държавен план прием