Прием

Прием V клас

    Утвърден план-прием за учебната 2022/2023 година за обучение в  V клас-  3 паралелки- 78 ученици