Прием

Прием I клас

                              Утвърден план-прием за учебната 2017/2018 година за обучение в I клас: три паралелки

 

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

Вх. номер

Име на ученика

1

АД-08-745

ИВАН ВИКТОРОВ ЙОНЧЕВ

2

АД-08-747

НИКОЛА БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

3

АД-08-754

ПАМЕЛА ВЕЛИМИРОВА ПАВЛОВА

4

АД-08-768

ВЕНЦИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БАЦКОВ

5

АД-08-769

ЕМА БОРИСЛАВОВА МИТЕВА

6

АД-08-779

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ИВАНОВА

7

АД-08-780

ДОЛОРЕС ДИМИТРОВА НЕНЧЕВА

8

АД-08-781

МИХАИЛ ДАНИЕЛ ДРАГОМИРОВ

9

АД-08-787

ЙОАН АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КАЛОЯНОВ

10

АД-08-797

АЛЕКСАНДРА ЛИДИЕВА ДИМИТРОВА

11

АД-08-689

МАРТИН МИЛЕНОВ МИХАЙЛОВ

12

АД-08-695

ДЕНИСЛАВ ДАНИЕЛОВ ИВАНОВ

13

АД-08-700

МАРКОС СЛАВИЕВ АНДРЕЕВ

14

АД-08-701

АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА

15

АД-08-702

ЕМИЛИЯН ПЕТРОВ ПЕТРОВ

16

АД-08-742

ИВАЙЛА ЦВЕТЕЛИНОВА КАМЕНОВА

17

АД-08-743

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА КРУМОВА

18

АД-08-744

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

19

АД-08-746

ЖОРО ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

20

АД-08-749

ВИКТОРИЯ ЕМИЛОВА КРУМОВА

21

АД-08-750

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

22

АД-08-751

ЕВГЕНИ ИВАНОВ ИВАНОВ

23

АД-08-753

НИКОЛ БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

24

АД-08-757

АННА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

25

АД-08-758

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ ЯЧЕВ

26

АД-08-759

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ПЪРВАНОВА

27

АД-08-763

ПЕТЪР ИЛИЕВ КРАСИМИРОВ

28

АД-08-764

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ВЛАДИМИРОВА

29

АД-08-766

МИШЕЛ АНАТОЛИЕВА СТЕФАНОВА

30

АД-08-767

ГЕОРГИ ДЕЯНОВ БОЙЧЕВ

31

АД-08-770

РАЯ ДИМИТРОВА ТОРНЬОВА

32

АД-08-783

ЛАУРА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

33

АД-08-784

БОЖИДАРА ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

34

АД-08-785

ВИКТОРИЯ МОМЧИЛОВА СТОИЛОВА

35

АД-08-788

НИКОЛ АТАНАСОВА ИВАНОВА

36

АД-80-790

ЦВЕТОМИР АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

37

АД-08-791

ДИЛЯН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

38

АД-08-792

МАРИЯН КИРИЛОВ СТОЯНОВ

39

АД-08-794

НИЯ СВЕТЛИНОВА ТОМОВА

40

АД-08-771

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

41

АД-08-690

ИВАН ИВАНОВ КИРИЛОВ

42

АД-08-699

МАРТИН РУМЕНОВ АЛЕКСИЕВ

43

АД-08-741

ЕЛИНА ТИХОМИР ЕМИЛОВА

44

АД-08-752

МАРТИН АНАТОЛИЕВ НИКОЛОВ

45

АД-08-765

БЕАТРИС АНАТОЛИЕВА ИВАНОВА

46

АД-08-782

БОРИСЛАВ ИЛКОВ ЗВЕЗДЕЛИНОВ

47

АД-08-786

БОРИС ВЛАДИМИРОВ НЕДЕЛКОВ

48

АД-08-793

ТОДОР СТАНЧЕВ НИКОЛОВ

49

АД-08-795

АЛЕКС БОЖИДАР КРЪСТЕВ

50

АД-08-796

ЗАРА БОЖИДАР КРЪСТЕВА

51

АД-08-798

СЛАВЧО ЕМИЛОВ КОЛЬОВ

 

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на гр. Монтана

График на дейностите за прием на ученици в І клас за учебната 2017/2018г.

Разделение на гр. Монтана на райони за съответните училища за прием на ученици в първи клас

                                                    График на дейностите

 

  № Дейност Срок
1 Подаване на заявление за постъпване в първи клас 31.05 - 13.06.2017г.
2

 

Класиране на учениците, подали пълния комплект документи за прием в първи клас

 

14.06 - 20.06.2017г.

 

3

 

Обявяване на списъците с класираните деца

 

20.06.2017г.

 

4

 

Записване на приетите деца

 

21.06 - 30.06.2017г.

 

5

 

Обявяване на незаетите места

 

30.06.2017г

 

6

 

Попълване на свободните места

 

03.07 - 01.09.2017г.

 

7

 

Утвърждаване от директора на училището на окончателните списъци на приетите ученици по паралелки

 

до 14.09.2017г.

 

 

  * Родителите на деца, които не са посещавали подготвителна група (клас) декларират това обстоятелство.      

 

   Очакваме Ви!