Профил на купувача

Профил на купувача

1. Обява за търг, отдаване под наем на ученическа столова- виж тук

 

2.    Обществена поръчка с предмет: "Доставка на продукти по схема" Училищен плод "и" Училищно мляко "

Публична покана

Класирани проекти

3. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски и обедно хранене на ученици от ІІ СУ„ Н. Й. Вапцаров ”гр. Монтана за учебната 2018/2019 г. "

Публична покана

Техническа спецификация

Образци на документи

Протокол от проведен търг

3.Обща поръчка за редакция на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите във Второ средно училище„ Н. Й. Вапцаров ”гр. Монтана за учебната 2018/2019 година.

Код на общия терминологичен речник (CPV): 09300000

Критерий за възлагане: Най-ниска цена.

Срок за получаване на оферта: 08.10.2018г.

Обява за обществена поръчка

Документи

Техническа спецификация

Договор за доставка на топлинна енергия

Протокол от проведен търг

 

 

 Изберете публични поръчки за 2017 г.:

Обществена поръчка за редакция на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ средно училище„ Н. Й. Вапцаров ”гр. Монтана за учебната 2017/2018 година.

Обява за обществена поръчка

Документи

Техническа спецификация

Договор за доставка на топлинна енергия

Протокол обществена поръчка

 

 

Изтекли публични поръчки за 2014г .:

 

1. Изтекла публична поръчка за ежедневна доставка на безплатни закуски за ученици от І до ІV клас

2. Изтекла публична поръчка за ежедневно обедно хранене на ученици от І до VIII клас

Документи

Документирайте качените в профила на купувача на община Монтана

 

3. Изтеглете публична поръчка по редакция на Глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Второ средно общообразователно училище„ Н. Й. Вапцаров ”гр. Монтана

Документи

Други документи

 

 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Правила за обслужване на профила на купувача