УЧЕБЕН ПЛАН за V - VIII клас

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  V   КЛАС

No

Учебен предмет

V а,б,в клас
2009/2010

VI клас
2010/2011

VII клас
2011/2012

VIII клас
2012/2013

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици

 
2.1.

Първи чужд език – англ.език

119 – 3,5 /3-4/

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език

 
3.

Математика, информатика и информационни технологии

 
3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика

 
3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование

 


 


4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5
 /1-2/

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология

 
5.1

Човекът и природата

85 – 2,5
 /2-3/

85 – 2,55.2

Биология и здравно образование

 


68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия

 


51 – 1,5

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда

 


51 – 1,5

51 – 1,5

6.

Изкуства

 
6.1

Музика

51 – 1,5
/2-1/

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5

7.

Бит и технологии

 
7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,57.2

Технологии

 


34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 
8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5
/3-2/

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2


ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език – немски език

68 - 2
2.

Български език и литература

34 - 1

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

 Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4


Футбол

68 - 2

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н    -  VI   КЛАС

No

Учебен предмет

Vа,б клас
2008/2009

VIа,б клас
2009/2010

VII клас
2010/2011

VIII клас
2011/2012

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици


 2.1.

Първи чужд език – англ.език и немски език – на групи

119 – 3,5

119 – 3,5
/ 4-3/

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език


 3.

Математика, информатика и информационни технологии


 3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика


 3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование


 

 


4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5
/1 – 2/

51 – 1,5

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология


 5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5
/ 3-2/5.2

Биология и здравно образование


 

68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия


 

51 – 1,5

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда


 

51 – 1,5

51 – 1,5

6.

Изкуства


 6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5

51 – 1,5

7.

Бит и технологии


 7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5
/1-2/7.2

Технологии


 

34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт


 8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5
/ 2-3 /

68 – 2

68 - 2


ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език – немски език / английски език

68 - 2

68 - 22.

Математика

34 - 1

 3.

Български език и литература


34 - 1
ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

 Свободноизбираема подготовка

102 - 3

 

136 - 4

136 – 4


Съхрани българското – сборна група


 34 - 1
Баскетбол – сборна група


 68 - 2
У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  VII  КЛАС

No

Учебен предмет

V клас
2007/2008

VI клас
2008/2009

VIIа,б клас
2009/2010

VIII клас
2010/2011

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици 


2.1.

Първи чужд език – англ.език и немски език – на групи

119 – 3,5

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език 


3.

Математика, информатика и информационни технологии 


3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика 


3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование 


4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5
/ 1-2/

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология 


5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5

 


5.2

Биология и здравно образование68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5

6.

Изкуства 


6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5

7.

Бит и технологии 


7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

 


7.2

Технологии34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт 


8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2


ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език немски и английски език – на групи

102 - 3

68 - 2

34 - 1


2.

Информационни технологии


34 - 1

 


3.

История и цивилизация34 - 1


4.

Химия и опазване на ок.среда34 - 1ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4


Краезнание – сборна група68 - 2Репродуктивно и сексуално здр.образование68 - 2У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -   VIII   КЛАС

No

Учебен предмет

V клас
2006/2007

VI клас
2007/2008

VII клас
2008/2009

VIII клас
2009/2010

 

Задължителна подготовка

 

 


 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици
 

2.1.

Първи чужд език – англ.език

119 – 3,5

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език
 

3.

Математика, информатика и информационни технологии
 

3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика
 

3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование
 

4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5
/ 1-2/

51 – 1,5
/2-1/

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5
/1-2/

5.

Природни науки и екология
 

5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5


 

5.2

Биология и здравно образование68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5
/2-1/

5.4

Химия и опазване на околната среда51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5
/1-2/

6.

Изкуства
 

6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5
/2-1/

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5
/1-2/

7.

Бит и технологии
 

7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5


 

7.2

Технологии34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт
 

8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2


ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език немски и английски език – на групи

102 - 3

68 - 2

34 - 1

 

2.

Информационни технологии


34 - 1


 

3.

История и цивилизация34 - 1

34 - 1

4.

Химия и опазване на ок.среда34 - 1

34 - 1

5.

Музика
34 - 1


ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4


Мажоретен състав
136 - 4