Обучение

УЧЕБЕН ПЛАН за V - VIII клас

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  V   КЛАС

No

Учебен предмет

V а,б клас
2014/2015

VI клас
2015/2016

VII клас
2016/2017

VIII клас
2017/2018

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

Първи чужд език – англ.език

119 – 3,5 /3-4/

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика

 

 

 

 

3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5
 /1-2/

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Човекът и природата

85 – 2,5
 /2-3/

85 – 2,5

 

 

5.2

Биология и здравно образование

 

 

68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия

 

 

51 – 1,5

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда

 

 

51 – 1,5

51 – 1,5

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1

Музика

51 – 1,5
/2-1/

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5

7.

Бит и технологии

 

 

 

 

7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5

 

 

7.2

Технологии

 

 

34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5
/3-2/

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2

 

ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език – немски език

68 - 2

 

 

 

2.

Български език и литература

34 - 1

 

 

 

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

 Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4

 

Футбол

68 - 2

 

 

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н    -  VI   КЛАС

No

Учебен предмет

Vа,б клас
2013/2014

VIа,б клас
2014/2015

VII клас
2015/2016

VIII клас
2016/2017

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

Първи чужд език – англ.език и немски език – на групи

119 – 3,5

119 – 3,5
/ 4-3/

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика

 

 

 

 

3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5
/1 – 2/

51 – 1,5

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5
/ 3-2/

 

 

5.2

Биология и здравно образование

 

 

68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия

 

 

51 – 1,5

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда

 

 

51 – 1,5

51 – 1,5

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5

51 – 1,5

7.

Бит и технологии

 

 

 

 

7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5
/1-2/

 

 

7.2

Технологии

 

 

34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5
/ 2-3 /

68 – 2

68 - 2

 

ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език – немски език / английски език

68 - 2

68 - 2

 

 

2.

Математика

34 - 1

 

 

 

3.

Български език и литература

 

34 - 1

 

 

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

 Свободноизбираема подготовка

102 - 3

 

136 - 4

136 – 4

 

Съхрани българското – сборна група

 

 34 - 1

 

 

 

Баскетбол – сборна група

 

 68 - 2

 

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -  VII  КЛАС

No

Учебен предмет

V клас
2012/2013

VI клас
2013/2014

VIIа,б клас
2014/2015

VIII клас
2016/2017

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

Първи чужд език – англ.език и немски език – на групи

119 – 3,5

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика

 

 

 

 

3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5
/ 1-2/

51 – 1,5

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5

 

 

5.2

Биология и здравно образование

 

 

68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия

 

 

51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5

5.4

Химия и опазване на околната среда

 

 

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5

7.

Бит и технологии

 

 

 

 

7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

 

 

7.2

Технологии

 

 

34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2

 

ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език немски и английски език – на групи

102 - 3

68 - 2

34 - 1

 

2.

Информационни технологии

 

34 - 1

 

 

3.

История и цивилизация

 

 

34 - 1

 

4.

Химия и опазване на ок.среда

 

 

34 - 1

 

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4

 

Краезнание – сборна група

 

 

68 - 2

 

 

Репродуктивно и сексуално здр.образование

 

 

68 - 2

 

 

У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  -   VIII   КЛАС

No

Учебен предмет

V клас
2011/2012

VI клас
2012/2013

VII клас
2013/2014

VIII клас
2014/2015

 

Задължителна подготовка

 

 

 

 

1.

Български език и литература

170 - 5

170 - 5

170 - 5

170 - 5

2.

Чужди езици

 

 

 

 

2.1.

Първи чужд език – англ.език

119 – 3,5

119 – 3,5

102 - 3

102 - 3

2.2

Втори чужд език

 

 

 

 

3.

Математика, информатика и информационни технологии

 

 

 

 

3.1

Математика

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 - 4

3.2

Информатика

 

 

 

 

3.3

Информационни технологии

34 - 1

34 - 1

34 - 1

34 - 1

4.

Обществени науки и гражданско образование

 

 

 

 

4.1

История и цивилизация

68 - 2

68 - 2

51 – 1,5
/ 1-2/

51 – 1,5
/2-1/

4.2

География и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5
/1-2/

5.

Природни науки и екология

 

 

 

 

5.1

Човекът и природата

85 – 2,5

85 – 2,5

 

 

5.2

Биология и здравно образование

 

 

68 - 2

68 - 2

5.3

Физика и астрономия

 

 

51 – 1,5
/ 2-1/

51 – 1,5
/2-1/

5.4

Химия и опазване на околната среда

 

 

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5
/1-2/

6.

Изкуства

 

 

 

 

6.1

Музика

51 – 1,5

68 – 2

51 – 1,5
/1-2/

51 – 1,5
/2-1/

6.2

Изобразително изкуство

68 – 2

51 – 1,5

51 – 1,5
/2-1/

51 – 1,5
/1-2/

7.

Бит и технологии

 

 

 

 

7.1

Домашна техника и икономика

51 – 1,5

51 – 1,5

 

 

7.2

Технологии

 

 

34 - 1

34 - 1

8.

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

8.1

Физическа култура и спорт

85 – 2,5

85 – 2,5

68 – 2

68 - 2

 

ОБЩО ЗА ЗП

918 - 27

918 - 27

918 - 27

918 - 27

Б

Задължителноизбираема подготовка

102 – 3

102 – 3

102 – 3

102 - 3

1.

Втори чужд език немски и английски език – на групи

102 - 3

68 - 2

34 - 1

 

2.

Информационни технологии

 

34 - 1

 

 

3.

История и цивилизация

 

 

34 - 1

34 - 1

4.

Химия и опазване на ок.среда

 

 

34 - 1

34 - 1

5.

Музика

 

 

 

34 - 1

 

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

1020 - 30

1020 – 30

1020 – 30

1020 - 30

В.

Свободноизбираема подготовка

136 - 4

136 - 4

136 - 4

136 – 4

 

Мажоретен състав

 

 

 

136 - 4