Новини

Онлайн обучение

  ⇒  Covid криза/Заповеди на министъра на здравеопазването/;

  ⇒ Обучение в ОРЕС;

  ⇒ Декларация за ОРЕС;

  ⇒ Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици до 14г.;

  ⇒ Заявление за преминаване в ОРЕС за ученици между 14 и 18 години ;

  ⇒ Заявление за ОРЕС до 30 дни;

   - Декларация за тестване на ученици до 14год.;

  -  Декларация за тестване на ученици над 14 год.;

  - Декларация за тестване на дете със СОП;

  - Декларация за тестване от класен ръководител;

⇒ Насоки за обучение и действия в условия на извънредна епидемична обстановка в училищата;

⇒ График за дистанционни учебни часове и за текуща обратна връзка и оценяване в изпълнение на чл.11, ал.7 от Наредба №10;

 

 

ВТОРО СРЕДНО  УЧИЛИЩЕ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”

Монтана, ул. ”Цар Иван Александър” №35,

тел. 096-305698, 302452, факс 096-305698

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.,   www.vtoro-montana.com

 

 

 

ЗАПОВЕД  № РД-13-480/07.02.2022 г.

 

        На основание чл. 259, ал. 1 от  ЗПУО, във връзка със Заповед № РД-01-97/03.02.2022 г. на РЗИ Монтана за въвеждане на временни противоепидемични и ограничителни мерки на територията на област Монтана, считано от 07.02.2022 г. до 20.02.2022 г. включително и Заповед на МОН № РД09-2205/04.02.2022 г.

 

                                                                                       ОПРЕДЕЛЯМ

 

       провеждане на учебни часове присъствено и в електронна среда за учениците от 1. до 12. клас във Второ СУ „Никола Й. Вапцаров“ - гр. Монтана  в дневна, дуална форма на обучение и ИФО от 07.02.2022 г. до 20.02.2022 г. включително, съобразно  следният график:

             1.  В периода от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. включително, обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците от V, VI, VIII, IX и XI клас;

             2.   В периода от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. включително, обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за учениците от VII, Х и XII клас.

              3.  Учениците от I - IV клас се обучават присъствено, в съответствие с Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед на МОН № РД09-4756/30.11.2021 изм. със Заповед РД09-4814/03.12.2021 г., изм. със Заповед РД09-4982/14.12.2021 г.

Час

Начален етап

Присъствено

Прогимназиален    етап - ОРЕС

Прогимназиален етап   и Гимназиален етап

Присъствено 

Гимназиален    етап

ОРЕС

ЦОУД   Присъствено

за 1-4 клас

5-7. по график

 

  1-2. клас

3-4. клас

 

    

 

ОРЕС  5-7. клас

1

08:00-08:35

08:00 - 08:40

08:00- 08:30

08:00- 08:40

08:00 - 08:40

14:00- 14:30

2

08:55-09:30

08:50 –09:30    

08:50- 09:20

08:50- 09:30

08:50 –09:30

14:40-15:10

3

09:50-10:25

09:40 - 10:20

09:40- 10:10

09:40- 10:20

09:40 - 10:20

15:20-15:50

4

10:35-11:10

10:40 - 11:20

10:40- 11:10

10:40- 11:20

10:40 - 11:20

16:00-16:30

5

11:20-11:55

11:30 - 12:10

11:30- 12:00

11:30- 12:10

11:30 - 12:10

16:40-17:10

6

12:05-12:40

12:20 - 13:00

12:20- 12:50

12:20- 13:00

12:20 - 13:00

17:20-17:50

7

 

13:10- 13:50

13:10- 13:40

 

13:10- 13:50

 

8

 

 

 

 

14:00-14:40

 

 

         Задължавам за посочения период стриктно спазване на Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 2021-2022 г. в условията на COVID-19 и спазване на общите здравни мерки.

               Заповедта е за изпълнение до влизане в сила на нова заповед на МЗ и МОН.

                                

                                                                                                                Директор:………………

                                                                                                                             /Елка Станева/