Новини

Иновативно училище

                  ⇒Протоколи за решение за кандидатстване;

                НП „Иновации в действие“- обмен на иновации;

                Програма за обмен на иновативни практики за периода 31.05- 03.06.2022г.;

                ⇒ Обмен на иновативни практики през периода 31.05- 03.06.2022г.;

 

 

Иновативни практики   
         

  Открит интерактивен урок по история и  цивилизации, с иновативни елементи беше проведен с учениците от V "а" клас. Темата на урока беше „Културата на Древния изток“ и се проведе по метода „обърната класна стая“. За целта на учениците им бяха предоставени предварително материали (видеоклип, план на урока), с които те предварително се подготвят, а по време на часа участват в дискусии, отговарят на въпроси и изпълняваха задачи по темата. Онлайн ресурси, които се ползваха по време на часа са свързани с платформата Mozaweb, където има 3 D ресурси и с Google maps. Бяха представени и макети на египетските пирамиди,които учениците бяха изработили.           

        

            

     

       На 21.12.2021 г. В 4а клас с класен ръководител П. Анастасова, се проведе иновативен урок по проект "Български език и литература, математика и ЧО" по иновативна програма на тема "Мъдростта на народното творчество".

     По интересен и забавен начин присъстващите и обучаващите се онлайн ученици обобщиха знанията си. Преразказваха, драматизираха, гледаха приказки на мултимедията. Четоха подготвени народни пословици и поговорки, задаваха си гатанки. Споделиха любопитни легенди. Часът завърши с любими народни песни.

    

    

   

      Открит иновативвен урок по български език и литераура, бе проведен с учениците от 4"б" клас на 22.12.2021. Темата на урока беше "Компютърът, който писа на Дядо Коледа".
   На учениците беше предварително зададена домашна работа да напишата писма до Дядо Коледа и да се запознаят с текста. По време на часа отговаряха на въпроси, участваха в дискусии и изпълняваха задачи, свързани с урока.
     Бяха изградени взаимовръзки между предметите български език и литература и компютърно моделиране. Учениците представиха и интересни факти и обичаи за предстоящите коледни празници.
 
 
 
 
 

 

    На 22. 12. 2021г. с учениците от 5 "б" клас, бе проведен иновативен урок по география и икономика на тема: "Планетата Земя- форма, размери, движение".

    В урока  г-н Илия Илиев  демонстрира различни  методите на иновацията чрез интересна презентация с много богат  снимков и видео материал, запозна учениците с представите на древните хора за формата на Земята. Учениците чрез интерактивния сайт solarsystemscope се запознаха и усвоиха знания за особеностите на Земята като планета от Слънчевата система, нейната големина и форма: какви са мястото, големината, формата, движенията около оста ѝ и около Слънцето и последиците от тях.

  Въведе се понятието земна ос, равноденствие, слънцестоене. Чрез интерактивни 4D карти и Vr (виртуална реалност)  очила учениците се запознаха с планетите от Слънчевата система. Попълниха работните карти с имената на планетите от Слънчевата система. Изчислиха, че за 8,33 мин. слънчевите лъчи от Слънцето достига до планетата Земя.  В  края на урока със забавен и интересен начин  чрез играта Kahoot учениците  провериха своите знания.

Днес, 21.12.2021 г., се проведе открит иновативен урок по български език в Vа клас. Темата на урока беше ,,Речниково и граматично значение на думата. Видове думи според звуковия състав и лексикалното им значение“ - обобщение. Урокът беше осъществен по метода обърната класна стая.

По време на часа беше използвана като ресурс мултимедия, учениците работиха  върху раздадените листове за отговори.

На вниманието на класа бяха предоставени предварително подбрани от преподавателя обобщителни упражнения, целящи да покажат равнището на познавателните умения на петокласниците. Чрез приложение на подходящи за възрастта им интерактивни методи бяха организирани целенасочени речеви ситуации. Предоставените за работа упражнения създадоха динамика, активираха наученото, учениците показаха умения за осмисляне на лексикалната и граматична същност на думата, познаване на видовете думи. Проявиха умения за  контрол, самоконтрол, работа в екип, показаха много добра езикова култура.  Урокът имаше обобщителен характер и ролята на преподавателя бе сведена до ,,наблюдател“, а всички останали дейности бяха осъществени от учениците.

 

На 20.12.2021г. бе проведен урок с иновативни елементи по български език и литература в V а клас. Темата на урока бе „В света на  фолклорните вълшебни приказки“. Той бе за нови знания, но те не бяха представени от учителя, а чрез метода обърната класна стая учениците сами достигнаха, с помощта на учителя, до основните понятия и знания, които трябва да овладеят. На учениците се доставя възможност сами да изведат основни понятия, да покажат функционална грамотност, съобразителност, умения за разчитане на текст, умения за достигане на аргументи и изводи.

Използвани бяха следните ресурси: презентация, работни листове в  worksheep, sway, както и ролеви игри с цел по- ясно разбиране на елементите на вълшебната приказка „Тримата братя и златната ябълка“.

Открит интерактивен урок по математика, бе проведен с учениците от V б клас. Темата на урока бе "Събиране на десетични дроби". Методът по който се проведе урокът свързан с  пет етапния изследователски подход . За целта беше изработена презентация, по време на часа  бяха раздадени материали на учениците за по лесно усвояване на материала, класа беше разделен на отбори . Онлайн ресурси, които се ползваха по време на часа бяха свързани с платформата wordwall.net.

На 10.03.2022 г. във Второ СУ "Никола Й. Вапцаров" се проведе иновативен урок по Човекът и обществото, Български език и литература и Музика при учителите Параскева Анастасова и Цветелина Цветанова. Гости на урока бяха Веселин Найденов - старши експерт по начално образование към РУО - Монтана, Елка Станева - директор на училището, Анжелика Милева и Адриана Каменова - старши учители по БЕЛ и Теменужка Цветкова - старши учител в начален етап.

Учениците от IV а клас показаха наученото за природните области на България, труда на хората и красотите на родната природа. Работеха свободно с географската карта и с терминологията по ЧО.

Урокът бе и много емоционален. За всеки географски обект четвъртокласниците декламираха стихове. Сами бяха открили и разказваха интересни легенди за планините, равнините и за някои от най-красивите ни реки.

Всичко това се случваше на фона на прекрасната музика от българските композитори Панчо Владигеров, Любомир Пипков, Петко Стайнов и неповторимата българска народна музика.

 

Иновативен урок посветен на Първи март с учениците от  IV “б” клас. Изградени бяха междупредметни връзки между български език и литература и човека и обществото.

Съвместно с г- жа Цветелина Георгиева в урока като гост - учител се включи и г- жа Десислава Димитрова, уредник в Регионален исторически музей - Монтана. Тя показа на учениците различни мартеници, които се съхраняват в музея, разказа как са се изработвали в миналото мартениците и какви техники и материали са се използвали. Един от най - интересните факти, с които запозна учениците бе ,че през 2017 година по време на заседание на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното и културно наследство на ЮНЕСКО, проведено в Република Корея, "мартеница" получава мултинационална номинация и е вписана в Представителния списък на елементите на нематериалното културно наследство на човечеството.

На финала "внучката на Баба Марта" поздрави гостите и подари на всички мартенички за здраве и късмет.